Firma

Audytor

Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru na okres dwóch lat spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-377) przy ul. Połczyńskiej 31 A, która jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000487588 oraz wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3886, do zbadania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres:

• od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

• oraz od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2023 r. oraz za okres I półrocza 2024 r. Spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A. oraz nie świadczyła innych usług doradczych dla MONNARI TRADE S.A. Podmiot ten spełnia kryteria niezależności

 

 

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.