Kariera

Siedlce

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 

1. Kierownik sklepu

Miejsce pracy: salony MONNARI w Siedlce

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 2 - 3 letnie doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, najlepiej w branży odzieżowej,
  • doœwiadczenie w zarzšdzaniu podobnymi placówkami,
  • umiejętnoœć kierowania kilkuosobowym zespołem,
  • duże doœwiadczenie w bezpoœredniej obsłudze klienta,
  • wysoka kultura osobista,
  • entuzjazm, zaangażowanie, inicjatywa oraz silna motywacja,
  • znajomoœć pakietu MS OFFICE.

Oferujemy:

  • stabilnš pracę firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • zdobycie cennego doœwiadczenia w dużej sieci sprzedaży detalicznej,
  • system premiowania prowizyjnego

Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami

 


2. Sprzedawca-Dekorator

Miejsce pracy: salony MONNARI w Siedlce

Wymagania:

  • doœwiadczenie w branży odzieżowej na stanowisku dekorator lub dekorator-sprzedawca,
  • znajomoœci zasad Visual Merchandisingu,
  • znajomoœci aktualnych trendów w modzie,
  • bardzo dobrej organizacji pracy,
  • umiejętnoœci w prezentowaniu towaru w sklepie,
  • zaangażowania, kreatywnoœci, dynamicznoœci w pracy,
  • zorganizowania i umiejętnoœci ustalania priorytetów
  • umiejętnoœci przekazywania wiedzy z zakresu VM,
  • profesjonalnej obsługi klienta.

Oferujemy:

  • stabilnš pracę firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • zdobycie cennego doœwiadczenia w dużej sieci sprzedaży detalicznej,
  • system premiowania prowizyjnego

Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami

 


3. Sprzedawca

Miejsce pracy: salony MONNARI w Siedlce

Wymagania:

  • doœwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • wykształcenia min. œredniego z zakończonym okresem nauki,
  • dyspozycyjnoœci i odpowiedzialnoœci,
  • łatwoœci w nawišzywaniu kontaktów
  • umiejętnoœci pracy w zespole,
  • dobrej organizacji pracy,
  • umiejętnoœci podejmowania decyzji,
  • zaangażowania i inicjatywy,
  • mile widziane doœwiadczenie w branży

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę z możliwością pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego, możliwość awansu
  • system premii prowizyjnych 
  • plan pracy dostosowany do potrzeb pracownika 
  • zakupy na preferencyjnych warunkach 
  • możliwość przystąpienia do pakietu sportowego lub ubezpieczenia grupowego

Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.